ABOUT

COMPANY OVERVIEW

ให้บริการในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการฝึกอบรม
ทางด้านระบบ ISO ไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO 9001 , ISO 14001, IATEF 16949 , ISO 45001, GMP/HACCP , IS0 50001

     ประวัติความเป็นมาของบริษัท The best ISO ของเราเกิดขึ้นมาจากการการรวมตัวของผู้เชียวชาญในสายงานต่าง ๆ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจการผลิต หรือ การให้บริการ โดยทางทีมงานของบริษัทมาจากกลุ่ม อุตสาหกรรมไม่ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ อีกมากมาย ในสายงานบริการทางองค์กรมีผู้เชียวชาญหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจงานโรงพยาบาล งาน trading งานให้บริการพวกงานชุบ งานพ่นสี ทางบริษัทของเรามีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการฝึกอบรม ทางด้านระบบ ISO ไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO 9001 , ISO 14001, IATEF 16949 , ISO 45001, GMP/HACCP , IS0 50001 เป็นต้น ส่วนที่ไม่ใช่งานทางด้าน ISO องค์กรของเรามีการให้บริการในด้าน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทด้วยระบบ Productivity , Lean Manufacturing , QCC Activity และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การให้บริการของทางบริษัทของเรานั้นมีการให้บริการในรูปแบบการให้คำปรึกษาทั้งในบริษัท หรือ นอกบริษัท ทางองค์กรของเรายังมีการให้บริการฝึกอบรมในภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น บุคคลากรที่ทางเราคัดสรรมาแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน และมีความเชียวชาญในงานนั้น ๆ ทางบริษัทถือคติความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ พนักงานทุกคนพร้อมให้การบริการด้วยใจ และยินดีรวมแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับทางลูกค้า ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดของเรา


23 July 2021

Viewed 10421 times

Engine by shopup.com